• Logo

  E-learningová platforma (moodle) určená pro vzdělávání v oblasti elektrotechniky dle platných zákonů, předpisů a norem. Moodle dále slouží pro školení a přezkoušení podle zákona č. 250/2021 Sb. a dále dle nařízení vlády č. 194/2022 Sb.

  •  

   Testy k písemným zkouškám u TIČR

   Na základě poskytnutých testů k elektrickým vyhrazeným technickým zařízením připravujeme dané otázky podle jednotlivých skupin.
   Testové otázky bude možné procházet buď podle jednotlivých kategorií bez omezení času, tak i promíchané, kdy vždy bude ihned k dispozici zpětná vazba i s odkazem na určitý předpis. Následně bude možné vyzkoušet si i test s časovým omezením.
   Jakmile budou testy dokončeny a projdou určitým testováním, bude kurz zpoplatněn symbolickou měsíční částkou, jelikož, jak jistě každý pochopí, příprava je časově náročná.

   Upozorňujeme, že byť jsou testové otázky poskytnuté na webu Technické inspekce ČR, odpovědi jsou námi vytvářené a odpovídají nápovědě v seznamu testových otázek, které TIČR poskytuje. Tímto oznamujeme, že se odpovědi na otázky u ostré zkoušky u Technické inspekce ČR mohou zcela jistě lišit, avšak většinou se jedná pouze o opis jednotlivých dokumentů, ze kterých jsou otázky a odpovědi tvořeny, čímž tyto testy slouží pouze k procvičení a přípravě na zkoušky u Technické inspekce ČR.

   Demo verze testu

   Pokud jste se zaregistrovali (bez registrace není možné si testy zkoušet), můžete se zapsat na demo kurz, kde je k dispozici prvních několik otázek z testů pro písemnou část zkoušky EZRTA1 ze zákonů a vyhlášek.

   Oblasti testů

   Celkem poskytuje Technická inspekce ČR 630 testových otázek, které jsou rozděleny následovně na testy:

   • EZ1 - ze zákonů a vyhlášek (70 otázek)
   • EZ2 - z ochrany před úrazem elektrickým proudem (100 otázek)
   • EZ3 - ze všeobecný požadavků na elektrická zařízení (140 otázek)
   • EZ4 - z hromosvodů v prostředí bez nebezpečí výbuchu (100 otázek)
   • EZ5 - z elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu (100 otázek)
   • EZ6 - z hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu (40 otázek)
   • EZ7 - ze zařízení vn, vvn (80 otázek)


   V souborech s testovými otázkami je odkazováno na 103 zákonů, vyhlášek a norem!


Available courses

Vzorové testy pro písemnou část zkoušky u Technické inspekce ČR. Testy jsou rozdělené podle témat tak, jak je rozděluje TIČR.
Jde pouze o demo verzi, kde se v testu vyskytuje prvních 5 otázek. Plné kurzy budou dostupné jakmile budou do databanky vloženy všechny testové otázky.
Vzhledem časové náročnosti tvorby těchto testů budou poté jednotlivé kurzy zpoplatněny symbolickou částkou.
Demo verze je zdarma.